Deuren

algemene leveringsvoorwaarden

Op alle met ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Arnhem op 15/10/2010 onder nummer 2008/45 


Geleverde goederen blijven ons eigendom tot alle vorderingen zijn voldaan.


Algemene leveringsvoorwaarden